Advies

Bart Peeters Weem richt zijn advies op (communicatie van) zowel (natuurlijke) personen als organisaties. Zijn aanpak daarbij is tweeledig en pragmatisch. Enerzijds is de dagelijkse praktijk dat er doelen zijn die vaak samenhangen met bestaande structuren die moeten worden nageleefd of ingepast. Juridische, financiële, sociale en vele andere kaders zijn een gegeven die op een goede manier moeten worden ingepast en nageleefd. Anderzijds hebben we uiteindelijk altijd te maken met mensen. Of het nu werknemers, (potentiële) klanten of collega’s zijn, feit is dat het om mensen gaat en dat dit geen mechanische wezens zijn.

Eerst mensen, dan systemen
Kennis uit de psychologie en onderzoek naar het functioneren van mensen helpt ons te begrijpen dat, door te redeneren in organisatie- of systeemperspectief, vaak niet het gewenste resultaat wordt bereikt omdat de mens uit het oog wordt verloren. In zijn onderzoek ‘geluk in de praktijk’ (2011) laat Bart zien dat het systeemdenken in het Nederlands welzijnswerk vernieuwende inzichten en succesvolle ideeën in de weg staat.

Ook in reclame, klantenwerving of vormen van sociale interactie zien we in zeker zin hetzelfde fenomeen. We hanteren sociale conventies of ingesleten routines waarbij soms de vraag gesteld moet worden: waarom doen we dit?

Beinvloedingsstrategieën
De volgende vraag zou kunnen zijn: Hoe bewegen we mensen om het anders aan te gaan pakken? Tijdens Barts masterstudie communicatie is daar het nodige aan wetenschappelijke kennis voorbijgekomen van product/merkbeleving tot crisiscommunicatie. Gek genoeg wordt veel van deze kennis in maatschappelijke of organisatorische context weinig tot niet toegepast. Zelf is Bart erg gecharmeerd van het concept ‘nudging’, een term origineel afkomstig van Thaler en Sunstein (2008.) Nudging richt zich op de vraag hoe we mensen kunnen bewegen een (juiste) keuze te maken waarbij niet gedwongen wordt en de keuzevrijheid gehandhaafd blijft.

Bestuur en politiek
Zo zijn concepten als nudging potentieel ideale concepten voor organisaties, bestuurders en politici. Helaas zie je ook hier nog weinig tekenen dat dit soort ideeën geadopteerd zijn. Tijdens zijn bachelorstudie Bestuurskunde en Overheidsmanagement heeft Bart een blikveld mogen ontwikkelen voor zaken als maatschappelijke context en algemeen belang. Draagvlak is een (abstract) sleutelwoord. Vandaar ook zijn persoonlijke overtuiging dat er nog veel te winnen valt door de mens centraal te zetten en de ondersteunende systemen ook daadwerkelijk ten dienste te stellen van deze menselijke maat.

Vanuit deze kaders werkt Bart Peeters Weem, waarbij beeldvorming en inlevingsvermogen centraal staan. Begrippen die hij ook in zijn theaterwerk centraal zet.